top of page
הדרכה למתקדמים
הדרכה למתקדמים

יום ג׳, 12 בדצמ׳

|

הפגישה תערך בזום

הדרכה למתקדמים

הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת - בהדרכה זו נלמד כיצד לבצע קלסיפיקציה בשכבות מידע

זמן ומיקום

2 תאריכים נוספים

12 בדצמ׳, 13:30 – 14:30

הפגישה תערך בזום

שיתוף

bottom of page