top of page
הדרכה למתקדמים

יום ג׳, 05 בספט׳

|

הפגישה תערך בזום

הדרכה למתקדמים

הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים

זמן ומיקום

10 תאריכים נוספים

05 בספט׳, 13:30 – 14:30

הפגישה תערך בזום

bottom of page