top of page
הדרכה למתקדמים
הדרכה למתקדמים

יום ג׳, 25 ביולי

|

הפגישה תערך בזום

הדרכה למתקדמים

הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

3 תאריכים נוספים

25 ביולי, 13:30 – 14:30

הפגישה תערך בזום

שיתוף

bottom of page