top of page
הדרכה למתקדמים
הדרכה למתקדמים

יום ג׳, 13 ביוני

|

הפגישה תערך בזום

הדרכה למתקדמים

הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

13 ביוני 2023, 15:00 – 16:00

הפגישה תערך בזום

שיתוף

bottom of page