top of page
הדרכה למתקדמים

יום ג׳, 02 במאי

|

הפגישה תערך בזום

הדרכה למתקדמים

הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

11 תאריכים נוספים

02 במאי, 13:30 – 14:30

הפגישה תערך בזום

bottom of page