top of page

מועדי ההדרכות לשנת 2023

 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 07 פבר׳
  07 בפבר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 14 פבר׳
  14 בפבר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 21 פבר׳
  21 בפבר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 28 פבר׳
  28 בפבר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 07 מרץ
  07 במרץ, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 14 מרץ
  14 במרץ, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 21 מרץ
  21 במרץ, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 28 מרץ
  28 במרץ, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 04 אפר׳
  04 באפר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 11 אפר׳
  11 באפר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 18 אפר׳
  18 באפר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 25 אפר׳
  25 באפר׳, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 02 מאי
  02 במאי, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 09 מאי
  09 במאי, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 16 מאי
  16 במאי, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 23 מאי
  23 במאי, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת
 • הדרכה למתקדמים
  יום ג׳ 30 מאי
  30 במאי, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות המתקדמות של המערכת בדגש על שימוש בשכבות מידע ומודלים
 • הדרכה למתחילים
  יום ג׳ 06 יוני
  06 ביוני, 13:30 – 14:30
  הפגישה תערך בזום
  הדרכה זו תעבור על הפונקציות הבסיסיות של המערכת

לקוחות מימד היקרים שימו לב כי בכל יום שלישי תתקיים הדרכה על השימוש במערכת, הדרכה זו מונגשת כשירות לכל לקוחותינו ללא עלות נוספת לכל אורך השנה

bottom of page